Co miastu leży na płucu


pył pm10

Zanieczyszczenie powietrza to obecnie bardzo duże zagrożenie dla mieszkańców miast. Ilość szkodliwych pyłów i zawiesin metali ciężkich podlega ciągłemu monitoringowi. Ustalone normy pm10 mają za zadanie kontrolować bezpieczeństwo mieszkańców podczas emisji zanieczyszczeń powietrza. To właśnie na ich podstawie ogłasza się alarmy antysmogowe.

Oddech, który szkodzi

Zurbanizowane rejony Polski są niezwykle mocno narażone na zanieczyszczenia powietrza. Wyziewy z fabryk i efekt spalania węgla to poważne zagrożenia dla zdrowia. Niestety, stare piece w domach prywatnych i zabudowanie naturalnych dróg cyrkulacji powietrza powodują zatrzymanie zanieczyszczeń wewnątrz miast. Norma pm10 służy do ustalania niebezpieczeństwa, jakie powodują.

pył pm10

Pm10 – co to znaczy?

Wpisanie w wyszukiwarkę powyższej frazy rozwieje wszelkie nasze wątpliwości. Chodzi bowiem o oznaczenie zawiesiny powietrznej, której cząsteczki mają o 10 mikrometrów średnicy. Pył pm10 został podzielony wedle swojego stężenia na trzy poziomy, każdy z nich przypisany do innego działania. Ostatni z nich powoduje wszczęcie alarmu antysmogowego. Dlatego też należy bacznie obserwować wszelkie informacje o stężeniu pm10 w okolicy. Szczególnie dotyczy o takich miast jak Kraków. Stare, zwarte budownictwo pięknie tam wygląda, niesie za sobą jednak częste występowanie smogu.