Ograniczenia dotyczące funkcjonowania wirówki laboratoryjnej


Skuteczność pracy wirówki laboratoryjnej, zależy w głównej mierze od jej prędkości obrotowej. Należy jednak pamiętać, że to nie jedyny parametr, który decyduje o jej wydajności. Co więcej, wiążą się z tym pewne ograniczenia techniczne.

Wirówka laboratoryjna i jej konstrukcja

Standardowa, laboratoryjna wirówka sedymentacyjna, to konstrukcja o bardzo dużej trwałości i wytrzymałości. Jest to konieczne, gdyż przyspieszenie w niej jest kilkadziesiąt tysięcy razy większe, niż przyspieszenie ziemskie. Oznacza to, że wnętrze wirówki jest narażone na silne przeciążenia, co wiąże się z koniecznością równomiernego ułożenia próbek. Przykładowo, jeśli wirówka posiada 12 kieszeni na próbki, to w przypadku mniejszej ich ilości, należy je rozłożyć naprzeciwko siebie.

Chłodzenie układu

Wirówki laboratoryjne o dużych prędkościach obrotowych (np. do 70 tysięcy obrotów na minutę), muszą być wyposażone w specjalne układy chłodzenia. Dzięki nim eliminuje się ryzyko przegrzewania elementów czynnych urządzenia, na skutek m.in. tarcia z powietrzem wewnątrz układu.

Podsumowanie

Klasyczna wirówka laboratoryjna to urządzenie wysokich prędkości, które – ze względu na swą specyfikę – pracuje zgodnie z określonymi założeniami bezpieczeństwa. Dzięki nim może ono mimo oddziałujących na nie sił, funkcjonować w sposób bezawaryjny.

Wirówkę laboratoryjną można dostać na Danlab.pl