Refraktometr – urządzenie wykorzystywane nie tylko w medycynie


Refraktometr to dziwne urządzenie najczęściej stosowane w laboratoriach medycznych. Jednak poza medycyną, urządzenie spotykane jest w przemyśle spożywczym lub motoryzacyjnym. Jego głównym zadaniem jest zbadanie załamania światła w cieczy. Dzisiaj do przeprowadzenie tego typu badań wykorzystuje się różnego rodzaju modele i typy refraktometrów.

Rodzaje refraktometrów

Znane są cztery podstawowe typy, ich konstrukcja niewiele różni się od siebie. Mamy więc: refraktometry ręczne, tradycyjne, cyfrowe, typu Abbego oraz wbudowane procesowe. Ponadto można również kupić refraktopmetry do pomiaru współczynników załamania gazów.

Po co refraktometr w laboratorium medycznym?

Urządzenie bardzo często spotykane jest w laboratoriach medycznych i szpitalach. Jest tam to bardzo pożyteczny przyrząd i służy do pomiaru białka osocza w krwi oraz właściwego ciężaru moczu. Spełnia więc bardzo ważne zadanie, ponieważ jest zawsze używany, w każdym przypadku badania laboratoryjnego krwi i moczu.

Jak przeprowadza się badanie?

Badania przeprowadzone refraktometrem są bardzo szczegółowe, ale nie są to badania trudne do przeprowadzenia. Każde badanie tym urządzeniem polega na ulokowaniu na szkiełku cienkiej warstwy płynu a następnie zamyka się próbkę pryzmatem. Tego rodzaju próbkę naświetla się wiązką nierównoległą. Od tego jak ona padnie i przejdzie do drugiego pryzmatu zależy wynik badania. Każdy pomiar tego typu urządzeniem następuje bardzo szybko.